2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
shadow

Jordbruks- och industrifastigheter

Att värma sin bostad och ekonomibyggnad med biobränsle är många gånger ett självklart val. Vi som väljer ved och flis kan på riktigt påverka våra uppvärmningskostnader.

I detta segment arbetar vi med ett antal leverantörer som har varit goda samarbetspartners under många år. Vi föreslår våra kunder en anläggning som passar behov och förutsättningar. Därför behöver vi flera leverantörer än flera av våra konkurrenter.

En vedanläggning ska vara rätt dimensionerad och rätt monterad för att funktionen ska vara den bästa. Att komplettera med solvärme eller luft/vattenvärmepump förkortar eldningssäsongen.

Leverantörer av vedpannor är
Effecta www.effecta.se
Atmos.

Leverantörer av flisanläggningar är:

Kontakta oss

E-post: tomas@svensktbransle.se
Tel: 063-77 88 11