2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
shadow

Företag

Vi på Svenskt Bränsle är experter på pannanläggningar för biobränslen. Tillsammans med våra leverantörer samt erfarna och kompetenta underentreprenörer bygger vi anläggningar som håller vad vi lovar.

Våra kunder blir utbildade på deras nya värmeanläggningar. Vi håller gärna ett vakande öga över ”våra” anläggningar även efter garantitidens utgång.

Under referenser hittar ni ett axplock av anläggningar vi levererat och anläggningar som vi vid behov servar.

Framtidssäkert

Biobränslen har framtiden för sig. De finns inom landets gränser och skärpta miljökrav gynnar användning i både stor och liten skala. Kyoto‐ protokollet, kommande utsläppsskatter och sysselsättningspolitik talar starkt för inhemsk produktion av förnyelsebara energiråvaror. Därför är det klokt att redan nu planera för en övergång till biobränsle.

Ekonomiskt

Biobränslen kostar idag mindre än hälften jämfört med olja. I framtiden kommer skillnaden troligen att bli ännu större. Verksamheter som idag har skattesubventioner för sin oljeförbrukning kan räkna med drastiskt ändrade förutsättningar. Men det är inte bara bränslet som är billigt. Själva pannanläggningen är en säker systemlösning som är enkel och billig att underhålla. Investeringen är måttlig och vi har flera kunder där återbetalningstiden varit betydligt kortare än ett år.

Kontakta oss

E-post: tomas@svensktbransle.se
Tel: 063-77 88 11