2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
shadow

Välkommen till Svenskt Bränsle!

Vi värmer våra lokaler och bostad med ved, pellets och solfångare. Det är en av anledningarna till att vi säger att vi vet vad vi håller på med.

Vi som eldar i en panna eller kamin har ofta en unik möjlighet att påverka värmekostnaden. Det ekonomiska värdet av att vi dessutom håller igång eller förbättrar husets naturliga ventilation kan knappast överskattas.

Genom åren har vi kompletterat värmeanläggningar med nya pannor, ackumulatortankar samt pellets‐, flis‐ och solanläggningar. Tack vare vår erfarenhet och kunnande anlitas vi även av kunder med industrifastigheter och fjärrvärmeanläggningar.

start01 start02 start03

Kontakta oss

E-post: tomas@svensktbransle.se
Tel: 063-77 88 11